................................................................................
"You shall not give false testimony against your neighbor.
................................................................................
................................................................................
"You must not testify falsely against your neighbor.
................................................................................
................................................................................
“You shall not bear false witness against your neighbor.
................................................................................
................................................................................
"You shall not bear false witness against your neighbor.
................................................................................
................................................................................
Do not give false testimony against your neighbor.
................................................................................
................................................................................
"You are not to testify falsely against your neighbor.
................................................................................
................................................................................
"You shall not give false testimony against your neighbor.
................................................................................
................................................................................
"Never lie when you testify about your neighbor.
................................................................................
................................................................................
You shall not bear false witness against your neighbor.
................................................................................
................................................................................
Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
................................................................................
................................................................................
You shall not bear false witness against your neighbor.
................................................................................
................................................................................
Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
................................................................................
................................................................................
Do not give false witness against your neighbour.
................................................................................
................................................................................
Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
................................................................................
................................................................................
Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
................................................................................
................................................................................
Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
................................................................................
................................................................................
Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
................................................................................
................................................................................
"You shall not give false testimony against your neighbor.
................................................................................
................................................................................
'Thou dost not answer against thy neighbour a false testimony.

................................................................................
OT
................................................................................
Law
................................................................................
Torah
................................................................................
Exo.
................................................................................
Ex
................................................................................
exo
................................................................................
exd
................................................................................
e
................................................................................
exodus
................................................................................

................................................................................
Chapter
................................................................................
Chp
................................................................................
Ch
................................................................................
E
................................................................................
E
................................................................................
Verse
................................................................................
Ver.
................................................................................
Vs.
................................................................................
V
................................................................................
NIV
................................................................................
NAS
................................................................................
NASB
................................................................................
KJV
................................................................................
KJB
................................................................................
GWT
................................................................................
YLT
................................................................................
ASV
................................................................................
BBE

................................................................................

Online Bible