................................................................................
Your wealth has rotted, and moths have eaten your clothes.
................................................................................
................................................................................
Your wealth is rotting away, and your fine clothes are moth-eaten rags.
................................................................................
................................................................................
Your riches have rotted and your garments are moth-eaten.
................................................................................
................................................................................
Your riches have rotted and your garments have become moth-eaten.
................................................................................
................................................................................
Your wealth is ruined and your clothes are moth-eaten.
................................................................................
................................................................................
Your riches are rotten, your clothes have been eaten by moths,
................................................................................
................................................................................
Your riches have rotted and your clothing has become moth-eaten.
................................................................................
................................................................................
Your riches have decayed, and your clothes have been eaten by moths.
................................................................................
................................................................................
Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten.
................................................................................
................................................................................
Your riches are corrupted, and your garments are motheaten.
................................................................................
................................................................................
Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten.
................................................................................
................................................................................
Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten.
................................................................................
................................................................................
Your wealth is unclean and insects have made holes in your clothing.
................................................................................
................................................................................
Your riches are corrupted: and your garments are motheaten.
................................................................................
................................................................................
Your wealth is become rotten, and your garments moth-eaten.
................................................................................
................................................................................
Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten.
................................................................................
................................................................................
Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten.
................................................................................
................................................................................
Your treasures have rotted, and your piles of clothing are moth-eaten;
................................................................................
................................................................................
Your riches are corrupted and your garments are moth-eaten.
................................................................................
................................................................................
your riches have rotted, and your garments have become moth-eaten;

................................................................................
NT
................................................................................
Letters
................................................................................
Epistle
................................................................................
Epistles
................................................................................
Ja
................................................................................
Jas.
................................................................................
Jam
................................................................................
jms
................................................................................
jame
................................................................................
Jm
................................................................................
Jame
................................................................................
J
................................................................................

................................................................................
Chapter
................................................................................
Chp
................................................................................
Ch
................................................................................
J
................................................................................
J
................................................................................
Verse
................................................................................
Ver.
................................................................................
Vs.
................................................................................
V
................................................................................
NIV
................................................................................
NAS
................................................................................
NASB
................................................................................
KJV
................................................................................
KJB
................................................................................
GWT
................................................................................
YLT
................................................................................
ASV
................................................................................
BBE

................................................................................

Online Bible