................................................................................
"Teacher, which is the greatest commandment in the Law?"
................................................................................
................................................................................
"Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses?"
................................................................................
................................................................................
“Teacher, which is the great commandment in the Law?”
................................................................................
................................................................................
"Teacher, which is the great commandment in the Law?"
................................................................................
................................................................................
Teacher, which command in the law is the greatest?"
................................................................................
................................................................................
"Teacher, which is the greatest commandment in the Law?"
................................................................................
................................................................................
"Teacher, which commandment in the law is the greatest?"
................................................................................
................................................................................
"Teacher, which commandment is the greatest in Moses' Teachings?"
................................................................................
................................................................................
Teacher, which is the great commandment in the law?
................................................................................
................................................................................
Master, which is the great commandment in the law?
................................................................................
................................................................................
Master, which is the great commandment in the law?
................................................................................
................................................................................
Teacher, which is the great commandment in the law?
................................................................................
................................................................................
Master, which is the chief rule in the law?
................................................................................
................................................................................
Master, which is the greatest commandment in the law?
................................................................................
................................................................................
Teacher, which is the great commandment in the law?
................................................................................
................................................................................
Master, which is the great commandment in the law?
................................................................................
................................................................................
Master, which is the great commandment in the law?
................................................................................
................................................................................
"Teacher, which is the greatest Commandment in the Law?"
................................................................................
................................................................................
"Teacher, which is the greatest commandment in the law?"
................................................................................
................................................................................
Teacher, which is the great command in the Law?'

................................................................................
NT
................................................................................
Gospels
................................................................................
Matt.
................................................................................
Mat
................................................................................
Mt
................................................................................
Ma
................................................................................
M
................................................................................

................................................................................
Chapter
................................................................................
Chp
................................................................................
Ch
................................................................................
M
................................................................................
M
................................................................................
Verse
................................................................................
Ver.
................................................................................
Vs.
................................................................................
V
................................................................................
NIV
................................................................................
NAS
................................................................................
NASB
................................................................................
KJV
................................................................................
KJB
................................................................................
GWT
................................................................................
YLT
................................................................................
ASV
................................................................................
BBE

................................................................................

Online Bible