................................................................................
In the beginning God created the heavens and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created the heavens and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning, God created the heavens and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created the heavens and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created the heavens and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning, God created the universe.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created the heavens and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created heaven and earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created the heaven and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created the heaven and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created the heaven and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created the heavens and the earth.
................................................................................
................................................................................
At the first God made the heaven and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created heaven, and earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created the heavens and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created the heaven and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created the heaven and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning God created the heavens and the earth.
................................................................................
................................................................................
In the beginning of God's preparing the heavens and the earth --

................................................................................
OT
................................................................................
Law
................................................................................
Torah
................................................................................
G
................................................................................
Gen
................................................................................
Ge
................................................................................
Gn
................................................................................
Genesis
................................................................................
Chapter
................................................................................
Chp
................................................................................
Ch
................................................................................
G
................................................................................
G
................................................................................
Verse
................................................................................
Ver.
................................................................................
Vs.
................................................................................
V
................................................................................
NIV
................................................................................
NAS
................................................................................
NASB
................................................................................
KJV
................................................................................
KJB
................................................................................
GWT
................................................................................
YLT
................................................................................
ASV
................................................................................
BBE

................................................................................

Online Bible